Glioblastoma multiforme, tüm beyin tümörleri arasında en sık görülen ve tedavisi en zor olanıdır. Genellikle 40-60 yaşları arasında görülür ve erkeklerde daha sık görülür.

Glioblastoma multiforme’nin en yaygın semptomları baş ağrısı, hafıza kaybı, nöbetler ve davranış değişiklikleridir. Bu semptomlar, tümörün hızlı büyümesinin bir sonucu olarak artan basınca bağlı olarak ortaya çıkar. Tümör büyüdükçe bası yaptığı yerin özelliğine göre bazı vücut fonksiyonları kaybolabilir.

 

Semptomlar Nelerdir ve Teşhis Nasıl Yapılır?

Glioblastoma hastaları, günlerden haftalara kadar değişen yavaş ilerleyen nörolojik semptomlarla sağlık kuruluşlarına başvururlar. Semptomlar tümörün yeri ve boyutuna göre değişir. En sık görülen semptomlar; baş ağrısı, epileptik nöbetler, hafıza kaybı ve bilişsel ve kişilik değişiklikleridir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) beyin tümörlerinin tanı, evreleme ve tedavi planlamasında en çok tercih edilen radyolojik yöntemdir. Görüntüleme ve tanı konulduktan sonra tedavinin ilk adımı olarak cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Kitle mümkün olduğunca sağlıklı beyin dokularına en az zarar verecek şekilde temizlenmeye çalışılır. Cerrahi müdahale sırasında alınacak parçaların patolojik olarak incelenmesi tedaviye başlanacak kararın verilmesinde çok önemlidir.

 

Glioblastoma Multiforme Tedavisi

Birinci tedavi yöntemi cerrahidir. Kraniotomi adı verilen açık beyin ameliyatı ile hastanın kafatasından bir kesit alınır ve buradan tümörü oluşturan kitleye ulaşılarak kesilerek çıkarılır.

Tümörü oluşturan hücreler mikroskobik olduğundan hücreler ameliyatın ardından da beyinde kalabilir. Bu hücrelerin tekrar tümör oluşturmasını önlemek için cerrahi bölgeye ışınlama yapılır. Bu tedaviye radyoterapi veya radyasyon tedavisi denir. Ameliyatın mümkün olmadığı durumlarda bu yöntem tümör kitlesinin yok edilmesini sağlar.

Ameliyat ve radyoterapiye rağmen tümöre neden olan durumlar ortadan kalkmayabilir. İlaç tedavisi (kemoterapi) tümörün nüksetmesini önler ve geride kalmış olabilecek hücreleri öldürür. Cerrahi ve radyoterapinin tercih edilmediği durumlarda tümörü yok etmek için ilaç tedavisine başvurulur.

Yukarıdaki tedavilerin yanı sıra hastadaki semptomları azaltmak için çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Tümör müdahalesi sonucu oluşan ödem, ödem sökücü adı verilen kortikosteroid ilaçlarla engellenir. Glioblastoma Multiforme hastalarında sık görülen epilepsi krizleri, antiepileptik ilaçlarla azaltılır. Hastalarda oluşabilecek hareket bozuklukları fizik tedavi uygulanarak düzeltilmektedir.

SOR