Elekta Versa HD Nedir?

Kanser tedavisinde kullanılan modern teknolojiler hasta konforunu ve tedavi başarısını her geçen gün artırmaktadır. Radyasyon onkolojisinde “Elekta Versa HD” yazılımları ve teknolojik yenilikleri ile dünya çapında önemli merkezlerde kullanılmaktadır.

Özellikleri Nelerdir?

Hedefli Işınlama

Bu uygulama vücuttaki sadece kanser hücrelerini hedef alırken sağlıklı dokuları çok iyi bir şekilde korumayı amaçlamaktadır. Versa HD’deki 160 alan oluşturan yaprak (MLC), hedef tümörün şeklini etkili bir şekilde belirleyerek radyasyonun sağlıklı organlar üzerindeki olumsuz etki riskini en aza indirir. Lineer hızlandırıcılar arasında beş kat daha az kaçak doz geçirgenliğine sahip Versa HD modelinin “Agility” adlı kurşun alaşımlı yaprak yapısı (MLC), hızlı hareket kabiliyeti ile sağlıklı organları korurken, sızıntı nedeniyle ikincil kanser oluşum riskini en aza indirir. 6 boyutlu robotik harekete sahip sistem üzerinde bulunan “Hexapod tedavi masası” sayesinde hastayı çok hassas konumlandırmak ve hedeflenen bölgeyi en doğru şekilde ışınlamak mümkündür. Örneğin meme kanserli bir hastayı tedavi ederken en önemli hedeflerden biri akciğerleri ve kalbi korumaktır. Bunun için Elekta Versa HD cihazı ile yapılan tedavide farklı aparatlar kullanılarak koltuğun bölgeden uzaklaştırılması ve bu şekilde tedavinin gerçekleştirilmesi mümkündür.

“Yüksek Doz Hızlı” Radyoterapi tekniklerinin tamamını etkin ve güvenli bir şekilde uygulayabilen Elekta Versa HD’nin “Yüksek Doz Hızlı” modu, eski nesil lineer hızlandırıcılara göre üç kat daha yüksek ve daha hızlı ışınlama sağlar. Bu seçenek tedavi süresini kısaltırken başarı oranını da yükseltmektedir.

“Monte Carlo Algoritması” İle Uygun Doz Hesabı

Elekta Versa HD cihazı “Monte Carlo Algoritması” ile tedavide doz uygulamasını hesaplar. “Monte Carlo” doz hesaplama algoritmasının kullanıldığı “Monaco” tedavi planlama sistemi, muadillerine göre gerçeğe en yakın doz dağılımını hesaplayabilmektedir. Monte-Carlo doz hesaplama algoritması ile matematiksel ve radyo-biyolojik modellere dayalı doz hesabı ve tedavi planlaması yapılabildiği için ışınlanacak alana uygulanan tedavi dozu doğru olarak verilebilmektedir. Sistem bunu yaparken sağlıklı doku ve organların zarar görmesini de engelleyebiliyor. Yine bu sistemle bütünleşmiş çalışan “iViewGT Dose” yazılımı ile tedavi öncesi ve sonrasında hastaya verilen dozun doğruluğu ve etkinliği kontrol edilebilmektedir.

Tedavi Öncesi ve Tedavi Sırasında Görsel Rehberlik

Cihaza entegre edilen ek yazılım ve donanımlar sayesinde gerek tedavi sırasında gerekse tedavi başlamadan hemen önce alınabilen bilgisayarlı tomografi (CBCT) görüntüleri ile işlem yapılacak bölge 3 boyutlu olarak görselleştirilerek uygun tarafa tedavi uygulanıyor. Versa HD cihazına bağlı olan ABC (Active Breathing Coordinator) sistemi sayesinde sadece belirli bir solunum sekansında ışınlama yapılabilmektedir. Böylece özellikle sol meme tümörlerinde kalp ışın alanından daha fazla uzaklaştırılabilmekte ve solunum hareketi durdurularak kalp dozu düşürülebilmektedir. Örneğin erken evre akciğer tümörlerinde veya metastazlarda nokta atışı sırasında çok daha küçük alanlardan ışınlama yapılabilir. Böylece çevredeki normal dokular daha iyi korunur. Ayrıca Versa HD cihazında bulunan “Simetri programı” sayesinde tedavi sırasında solunuma bağlı anatomik hareketler işaretçi konulmadan takip edilebilmektedir. Hasta rahat nefes alırken minimal alanlarla ışınlama yapmak da mümkündür.

Yan Etkilerin Azaltılması

Versa HD ile birlikte kullanılabilen bir diğer görüntü kılavuzlu tedavi yöntemi olan “Clarity Autoscan” sayesinde tedavi sırasında oluşan organ hareketleri ultrason ile takip edilerek doğru ışınlama sağlanabilmektedir. Bu sistem barsak ve mesane doluluğundan önemli ölçüde etkilenen prostat ışınlamasında yüksek düzeyde doğruluk sağlamaktadır.

Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Elekta Versa HD, radyoterapi tedavisi gerektiren tüm tümörlerin tedavisinde kullanılabilir.

Nasıl Uygulanır?

Radyoterapide kişiye özel planlama ve tedavilerin kullanıldığı günümüzde Versa HD, sahip olduğu özellikler sayesinde hastalarda başarılı tedavi sonuçları alınmasını sağlayan bir cihazdır.

 

Hasta 6 boyutlu hareket kabiliyeti olan bir masaya yatırılır. Bu robotik masa özelliği hastanın doğru konumlandırılmasını sağlayarak tedavinin doğru bölgeye ve tümöre tam olarak verilmesini sağlar.

SOR